نمایندگی هاست NVME آلمان نمایندگی هاست سرویسی است که به شما کمک می کند بدون نیاز به دانش مدیریت سرور یا نیاز به نصب نرم افزاری های مدیریتی مورد استفاده توسط خودتان از این سرویس ها تقریبا در سطح مدیر اصلی هاستینگ بهره ببرید.

plan G-RES-A 5GB
560,000ریال ماهانه
 • 5GB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • 10 اکانت اکانت سی پنل مجاز
 • NVME نوع هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد DNS اختصاصی
 • WHM کنترل پنل نمایندگی
 • دارد اس اس ال رایگان
 • دارد قابلیت اورسل
G-RES-NVME 10GB
700,000ریال ماهانه
 • : 10GB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • 16 اکانت اکانت سی پنل مجاز
 • NVME نوع هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد DNS اختصاصی
 • WHM کنترل پنل نمایندگی
 • دارد اس اس ال رایگان
 • دارد قابلیت اورسل
G-RES-NVME 15GB
900,000ریال ماهانه
 • 15GB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • 23 اکانت اکانت سی پنل مجاز
 • NVME نوع هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد DNS اختصاصی
 • WHM کنترل پنل نمایندگی
 • دارد اس اس ال رایگان
 • دارد قابلیت اورسل
G-RES-NVME 20GB
1,300,000ریال ماهانه
 • 20GB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • 33 اکانت اکانت سی پنل مجاز
 • NVME نوع هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد DNS اختصاصی
 • WHM کنترل پنل نمایندگی
 • دارد اس اس ال رایگان
 • دارد قابلیت اورسل