تغییر dns ها

#اطلاعیه (با دقت مطالعه کنید) کاربران عزیز دی ان اس های asiawebhost.ir   به  ns1.hostno.ir ns2.hostno.ir   تغییر داده شد ، کاربرانی که شامل دی ان اس های بالا میشوند دی ان اس های خود را تغییر دهند. ادامه مطلب »

8th Apr 2020