تغییر dns ها

#اطلاعیه (با دقت مطالعه کنید)
کاربران عزیز دی ان اس های
asiawebhost.ir
 
به 
 
تغییر داده شد ،
کاربرانی که شامل دی ان اس های بالا میشوند دی ان اس های خود را تغییر دهند.